Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Actueel

Ook Tilburg gaat eigenaren leegstaande kantoren en winkels beboeten

Meldingsplicht voor leegstaande panden in bepaalde gebieden

Na Amsterdam wil ook Tilburg eigenaren van leegstaande kantoren en winkels beboeten. Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen om de Leegstandverordening Tilburg 2012 vast te stellen. Hierin wordt voor bepaalde gebieden een meldingsplicht ingevoerd voor panden, niet-woningen, die langer dan een half jaar leeg staan.

Tilburg is de tweede gemeente in Nederland die een leegstandverordening invoert op basis van de Wet kraken en leegstand. Naast de meldingsplicht voor bepaalde gebieden stelt het college een vrijwillige melding van leegstand voor in andere gebieden. Voor woningen komt er geen meldingsplicht. Verder komt er een (digitaal) meldingsloket en wordt een leegstandregister bijgehouden. Ook kunnen vragers naar ruimte zich melden.

De verordening is een aanvullend instrument in gebieden waar al maatregelen genomen worden om leegstand en verpaupering aan te pakken. Dit is het geval in de industriegebieden Loven, Kanaalzone en Kraaiven. De verordening geldt daarnaast voor het gebied waar het Lintenmanagement Korvelseweg en Besterd van toepassing is. Ook wil het college een meldingsplicht voor panden in gebieden waar wonen boven winkels gestimuleerd wordt. Alleen panden met een andere functie dan wonen vallen onder deze meldingsplicht.
Overleg, het leggen van verbindingen en samenwerking staat centraal bij de aanpak in deze gebieden. Via de verordening kan het college overleg afdwingen en onderzoeken of oplossingen mogelijk zijn en gebruikers voordragen. Een half jaar nadat de raad de leegstandverordening heeft vastgesteld, is de eigenaar verplicht om de leegstand te melden.

Om beter inzicht te krijgen in de feitelijke leegstand in de stad kunnen eigenaren hun leegstaande pand (woningen en overige panden) vrijwillig melden. Voor deze vrijwillig gemelde panden is de leegstandverordening niet van toepassing. Als een pand gekraakt wordt en de eigenaar aangifte heeft gedaan, adviseert het college de Lokale driehoek over de ontruiming van het pand. Dit gebeurt op basis van de eerder vastgestelde beleidsregels kraken. Het advies zal dringender zijn als een eigenaar zijn pand heeft gemeld en stappen heeft gezet om leegstand tegen te gaan.
 

Inzicht in de vrijwillig gemelde leegstand en de redenen ervan, kunnen leiden tot aanpassingen in beleid. In een gebied met veel leegstand, verpaupering en leefbaarheidproblemen kan de raad bijvoorbeeld een meldingsplicht voor leegstand invoeren.

Bron: Tilburg.nl


 

 

 

ma 

ma