Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home

Over Leegstandsloket

Het Leegstandsloket is een initiatief van de Stichting Leegstandsregister. Het doel van de stichting en het loket is het vereenvoudigen en standaardiseren van het leegstandbeheer in Nederland. Het beoogt een transparante, eenduidige werkwijze voor iedereen die met leegstaand onroerend goed te maken heeft.

Stichting Leegstandsregister is een onafhankelijke organisatie die de belangen van alle gemeenten in Nederland behartigt met betrekking tot leegstand van (commercieel) onroerend goed.

Dit meldpunt ondervangt alle gegevens met betrekking tot de geregistreerde leegstand van (commercieel) onroerend goed binnen de desbetreffende gemeentegrenzen en provincie.

Op deze website treft u tevens nieuws en informatie over toekomstige ontwikkelingen en plannen met betrekking tot leegstand, regels en wetten.