Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

 1. Home
 2. Service

Disclaimer

 1. Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door leegstandsloket.nl in Nederland, nader te noemen 'uitgever'. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.
 2. Met het bezoeken van de website aanvaart u hetgeen in deze disclaimer is bepaald.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De organisatie kan op geen enkele mogelijkheid instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uitgever aanvaard geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Uitgever is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van de site.
 4. Uitgever behoudt zich ten allen tijde het recht voor om delen van deze website c.q. de website zelf te verwijderen en/of te wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.
 5. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 6. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Op de website van uitgever bevinden zich links naar externe websites. Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, ook niet voor de privacy bescherming op die pagina's, of voor diensten die zij eventueel aanbieden. Ook is uitgever niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze site vermelde links.
 8. Linken naar pagina's van uitgever is toegestaan/niet toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie ontstaan dat uitgever toestemming verleende waar dit niet het geval is.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 10. Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van uitgever of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
 11. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgever.
 12. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten worden voorbehouden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 13. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.