Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Service

Privacybeleid

De Leegstandsloket-websites zijn eigendom van Stichting Leegstandsloket (hierna: Leegstandsloket). Voor Leegstandsloket is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Leegstandsloket zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Leegstandsloket gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Leegstandsloket verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummers en zoekprofiel voor de volgende doeleinden:

1.    het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van Leegstandsloket (waaronder mede wordt begrepen: brochureaanvraag, e-mailnotificatie, statistieken-notificatie, het maken van een afspraak met de makelaar, ter uitvoering van de overeenkomsten met de makelaar betreffende de Leegstandsloket (promotie)producten ;

2.    het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;

3.    het doorleiden van uw gegevens aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten;

4.    het doorleiden van uw gegevens aan gemeente om u te helpen bij het voldoen aan de wettelijke meldingsverplichting van leegstand.

5.    eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

6.    wij zullen uw gegevens niet aan derde beschikbaar stellen;

 

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct informatieve doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan: info@leegstandsloket.nl

Indien u als bezoeker van een website van Leegstandsloket besluit uw gegevens via Leegstandsloket aan een derde te verstrekken, dan is Leegstandsloket op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat. 

Beveiliging gegevens

Leegstandsloket neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bezoekgegevens

Op de websites van Leegstandsloket worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Leegstandsloket haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, zoekprofiel, e-mailadres en IP-adres) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Stichting Leegstandsloket, Wibautstraat 224 1097 DN Amsterdam. Stichting Leegstandsloket is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Leegstandsloket maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt Leegstandsloket in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening,inhoud en reclame aan te bieden.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

Leegstandsloket behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Stichting Leegstandsloket

Postadres:
Stichting Leegstandsloket
Plein 17
2511 CS Den Haag

Deze Privacyverklaring is aangepast op 7 september 2010