Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home

Wet Kraken en Leegstand

Alles over de Wet Kraken en Leegstand

In Nederland staat ongeveer 7 miljoen m2 van de  huidige voorraad kantoorruimte van 47 miljoen m²  leeg. Het landelijk gemiddelde bedraagt gemiddeld 13,9% en voorspeld wordt dat de leegstand binnen enkele jaren zal verdubbelen. De leegstandsproblematiek in ons land groeit en heeft grote gevolgen voor zowel eigenaren van commercieel onroerend goed als voor de Nederlandse gemeenten. Op 1 oktober 2010 is de wet Kraken en Leegstand in werking getreden. Deze wet heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt kraken strafbaar gesteld, anderzijds biedt de wet gemeenten instrumenten om hardnekkige leegstand in Nederland te bestrijden. Leegstand heeft gevolgen voor de leefbaarheid in gemeenten. Naast het feit dat de risico’s op kraken, vandalisme en verpaupering groter zijn voor leegstaande gebouwen, is het tevens een verspilling van de schaarse grond in Nederland en een aantasting van de kwaliteit van de omgeving. Zoals gezegd biedt de wet Kraken en Leegstand gemeenten verschillende instrumenten om de leegstand te bestrijden. Eén van deze instrumenten is de leegstandverordening.

In het menu links van deze pagina vindt u alles over de wetgeving, de gevolgen van een leegstandsverordening voor eigenaren en gemeenten en meer informatie over het aanmelden of abonneren.