Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Wet Kraken en Leegstand

Gevolgen voor eigenaren

De inwerkingtreding van de wet Kraken en Leegstand kan grote gevolgen met zich meebrengen voor u, als eigenaar of beheerder van commercieel onroerend goed. Wanneer een Nederlandse gemeente een leegstandverordening heeft vastgesteld of voornemens is deze in te zetten, betekent dit voor eigenaren dat zij het moeten melden zodra de leegstand langer duurt dan de vastgestelde termijn van ten minste zes maanden, zoals opgenomen in de verordening van de desbetreffende gemeente. Bij overtreding van deze meldingsplicht, kan er een boete van maximaal €7.500,-. De gemeente neemt binnen drie maanden na ontvangst van de melding contact op met de eigenaar en overlegt over het gebruik van het leegstaande pand. Wanneer overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, kan men na het leegstandoverleg in een leegstandbeschikking vaststellen dat het gebouw (of een gedeelte daarvan) geschikt is voor gebruik.  Wanneer het pand geschikt is voor gebruik en de leegstand duurt langer dan 12 maanden, dan kan de gemeente een gebruiker voordragen.

Bovenstaand in het kort wat de gevolgen van de wet Kraken en Leegstand voor u, als eigenaar van commercieel onroerend goed, kunnen zijn. In het menu links van deze pagina vindt u alles over de wetgeving.

Het Leegstandsloket is er om u te informeren over alles omtrent de wet Kraken en Leegstand. Daarnaast adviseren wij u graag waar nodig en kunnen wij u begeleiden bij het registreren van leegstand bij de desbetreffende gemeente.  Ook al heeft de gemeente waar uw leegstand zich bevindt (nog) geen leegstandverordening ingesteld, het registreren van uw leegstand via deze website zorgt dat u een duidelijk en actueel overzicht hebt dat altijd en overal te raadplegen is.

Wilt u zich aanmelden bij het Leegstandsloket? U kunt zich registreren via de oranje button.