Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Wet Kraken en Leegstand

Gevolgen voor gemeenten

Er kunnen verschillende instrumenten worden ingezet om de leegstand binnen uw gemeentegrenzen terug te dringen. Zo kan er, dankzij de komst van de wet Kraken en Leegstand, bijvoorbeeld een leegstandverordening vast worden gesteld. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de leegstandsproblematiek, maar u kunt uiteraard wel een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de hardnekkige leegstand in Nederland.

Wanneer uw gemeente een leegstandverordening heeft vastgesteld of voornemens is deze in te zetten, kan er een actief leegstandsbeleid gevoerd worden. Voor u als gemeente brengt het vaststellen van een dergelijke verordening natuurlijk wel gevolgen met zich mee.  Het vergt veel inzet, tijd en geld om een passende leegstandverordening op te stellen. Het Leegstandsloket is in het leven geroepen om u (onder andere hierbij) te begeleiden.  Zo kunnen wij u adviseren bij het vaststellen van de verordening, maar zorgen we ook dat de lasten die komen kijken bij het registreren van leegstand u uit handen genomen worden. U bespaart dus, naast tijd en geld, op extra uitvoeringslasten en opslagcapaciteit.

Interesse in een abonnement op het Leegstandsloket? U kunt zich aanmelden via de groene button.