Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Wet Kraken en Leegstand

Leegstand te lijf

In Nederland staan veel panden leeg. Vooral onder kantoren en in de winkelbranche stijgt de leegstand. Van de huidige voorraad kantoorruimte (47 miljoen m²) staat nu gemiddeld 13,9% leeg.

Leegstand heeft gevolgen voor de leefbaarheid in gemeenten. Naast het feit dat de risico’s op kraken, vandalisme en verpaupering groter zijn voor leegstaande gebouwen, is het tevens een verspilling van de schaarse grond in Nederland en een aantasting van de kwaliteit van de omgeving.

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de gehele leegstandsproblematiek, maar zij kunnen hier wel een belangrijke rol spelen en hebben instrumenten in handen om de situatie te beïnvloeden.

Om gemeenten te ondersteunen in hun strijd tegen leegstand, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de handreiking ‘leegstand te lijf’ opgesteld. Belangrijk startpunt hierin is dat de gemeente moet bepalen welke rol zij wil nemen en onderzoekt waar haar maatschappelijke opgave ligt. De handreiking biedt handvatten om keuzes te kunnen maken die tot de beste oplossingen leiden in een lokale situatie. Het is dus noodzakelijk dat gemeenten, pandeigenaren en alle andere betrokkenen goed samenwerken.

Handreiking Leegstand te lijf (pdf, 2MB)